+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Vyhláška pri ohrození verejného zdravia
Vyhláška, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (SzK Kk. 14/2021 V. v. SR)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 21.01.2021
Platnosť od: 21.01.2021
Účinnosť od: 27.01.2021
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Kelt: 2021.01.21.
SzK. Kk. 14/2021.

A Szlovák Köztársaság 
Közegészségügyi Hivatalának

HIRDETMÉNYE,

mely intézkedéseket rendel el a közegészségügyi vészhelyzet idejére a munkáltatók munkahelyeire és üzemrészlegei területére történő beléptetési rend vonatkozásában


A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala (a továbbiakban csak „hivatal”) a Tt. 355/2007. sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló törvénye és egyéb más törvénymódosítások és kiegészítések (a továbbiakban csak „törvény”) 5. §-a 4. bek. k) pontja értelmében a COVID-19 világjárványos megbetegedés okán a törvény 59.b § értelmében az alábbi rendeletet adja ki, melyben a 48. § 4. bek. e), s), x) és z) pontja szerint a közegészség veszélye miatt az alábbi intézkedéseket rendeli el:


1. §
Belépés intézmények bel- és külterületeire
(1) A törvény 48. §-a 4. bek. e), s), x) és z) pontja értelmében 2021. január 27-e 05:00 órától 2021. február 2-áig bezárólag az élet- és egészségvédelem érdekében minden intézményüzemeltetőnek, beleértve az iskolák és oktatási létesítmények üzemeltetőit is, elrendelésre kerül, hogy minden személynek, kivéve az 1. § 2. bek.-ben felsoroltakon kívül tiltsa meg a belépést üzemrészlege bel- és külterületeire; ez nem vonatkozik a különleges jogszabályban előírt, üzemrészlegeket korlátozó tilalmakra.1)
(2) Az 1. § 1. bek. szerinti tiltás nem vonatkozik:
a) a mentő- és biztonsági testületek vagy fegyveres testületek feladatot teljesítő tagjára, 
b) arra a személyre, aki negatív RT-PCR teszteredményt vagy 2021. január 18-át követően elvégzett, az Európai Unió területén hiteles COVID-19 megbetegedést kimutató antigénes negatív teszteredményt mutat fel, 
c) arra a személyre, aki átesett a COVID-19 megbetegedésen és erről három hónapnál nem régebbi bizonylatot mutat fel, 
d) arra a személyre, aki bizonyítja, hogy a COVID-19 megbetegedést diagnosztizáltak nála a 2020. november 2-a és 2021. január 17-e közötti időszakban, 
e) arra a személyre, akit beoltottak a COVID-19 megbetegedés elleni vakcina második adagjával is és az oltás napjától számítva legalább 14 nap már eltelt, 
f) a 65 éven felüli személyekre, 
g) a tizedik életévüket be nem töltött gyermekekre, 
h) arra a személyre, akinek egészségi állapota vagy egészségügyi ellenjavallata nem teszi lehetővé a COVID-19 megbetegedés tesztjének végrehajtását, 
i) arra a személyre, aki diagnosztizált középsúlyos vagy súlyos mentális fogyatékosággal él, 
j) arra a személyre, aki súlyos autisztikus spektrumzavarral áll kezelés alatt, 
k) arra a személyre, aki súlyos, veleszületett vagy szerzett immunhiánnyal áll kezelés alatt, 
l) az onkológiai betegségekben szenvedőkre kemoterápiát vagy szervátültetést követően, ha csökkent a fehérvérsejt-számuk (leukopénia), vagy másfajta, az immunrendszert befolyásoló kezelést (pl. biológia terápia) kapnak a gyógyszer, a radioterápia vagy más terápia pl. onkológus, hematológus vagy radiológus által nyújtott rendszeres alkalmazásának elmulasztását elkerülendő, 
m) arra a személyre, aki 2021. január 18-a és 2021. január 26-a között házi karanténban volt vagy karanténra kijelölt lakóobjektumban tartózkodott, vagy karanténintézkedés miatt ideiglenesen munkaképtelenné nyilvánította a háziorvosa vagy házi gyermekorvosa és nem kellett COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos tesztelésnek alávetnie magát,
n) a személy belépésére a lakóhelyéhez legközelebb eső kiskereskedelmi boltba/üzlethelyiségbe vagy hasonló helyre, a feltétlenül szükséges mértékben és ideig, az alapvetően fontos létszükségleti árucikkek beszerzésekor (főként élelmiszer, gyógyszer, gyógyászati eszközök és segédeszközök, higiéniai eszközök, kozmetikai termékek, állateledel és egyéb állattartási termékek vásárlása, gyermekgondozás biztosítása, házállatok gondozásának biztosítása, üzemanyag-utántöltés),
o) a személy belépésére a gyógyszertárba az engedéllyel bíró gyógyszerészek által nyújtott gyógyszerészeti ellátás érdekében, 
p) a személy belépésére az egészségügyi intézménybe halaszthatatlan egészségügyi ellátás, preventív vizsgálat vagy tervezett egészségügyi beavatkozás igénybevétele céljából, beleértve a családtag vagy rokon kíséretét is, 
q) a személy intézménybe való belépésére COVID-19 megbetegedés RT- PCR tesztjének elvégzése céljából, 
r) a személy intézménybe való belépésére COVID-19 megbetegedés antigén tesztjének elvégzése céljából, 
s) a személy belépésére azon helyre, ahol közeli hozzátartozó temetése zajlik, ahol ez a személy házasságot köt vagy ahol a közeli hozzátartozó keresztelője zajlik, 
t) a személy intézménybe való belépésére, ahol közeli hozzátartozóját vagy rokonát gondozza, aki erre a gondoskodásra rászorul, ha más jogszabály2) másként nem rendelkezik, 
u) a nulladik évfolyamos, első – negyedik évfolyamos tanuló belépésére az alapiskolába, valamint a speciális nevelési igényű tanulók minden évfolyama tanulóinak belépésére az alapiskolájukba, 
v) a gyermek nevelési-preventív tanácsadóba való belépésére, 
w) a személy belépésére azon létesítménybe, ahol az egészségügyi szolgáltató székel, melytől/akitől egészségügyi ellátást vesz igénybe általános orvosi szakellátás területén, gyermek esetén gyermekorvosi szakellátás területén, és az ellátást nyújtó szolgáltatóval szolgáltatásnyújtási szerződéses jogviszonyban áll, a jelen rendelet melléklete szerinti kivételről szóló igazolás átvétele céljából, 
x) a teherfuvarozás gépkocsivezetőire, az autóbusz-közlekedés gépkocsivezetőire, a pilótákra, a repülőgépek legénységének tagjaira és más légiforgalmi személyzetre, a hajóközlekedési legénységekre, a mozdonyvezetőkre, vonatvezetőkre, a Szlovák Köztársaság területére belépő vasúti forgalom szerelvényeinek legénységére és kiszolgáló személyzetére, ha a Szlovák Köztársaság területén nem tartózkodnak a belépés időpontjától számított 48 óránál hosszabb ideig, 
y) arra a személyre, aki büntetőeljárási hatóság előtt jelenik meg büntetőeljárási cselekménnyel kapcsolatosan, 
z) arra a személyre, aki tárgyalásra, fő tárgyalásra vagy nyilvános meghallgatásra érkezik a Tt. 62/2020. sz., a COVID-19 veszélyes emberi járványos betegséggel kapcsolatban kiadott egyes rendkívüli és igazságügyi intézkedésekről szóló törvénye és egyéb törvénymódosítások 3. § 1. bek. a) pontja értelmében. 
(3) Annak hitelesítése érdekében, hogy az adott személyre nem vonatkozik az 1. § 1. bek. szerinti tilalom, az intézmény üzemeltetőjének joga van a bel- vagy külterületére belépő személytől megfelelő okiratot kérni, mellyel bizonyítani tudja az 1. § 2. bekezdésének valamelyik pontjában felsorolt tények egyikét; a létesítmény üzemeltetőjének joga van ebbe az okiratba betekinteni. 
(4) Az 1. § 3. bekezdése szerinti okmány/okirat az 1. § 2. bek. c), d), h)–m) pontja szerinti esetekben helyettesíthető a kivételről szóló, e rendelet melléklete szerinti igazolással vagy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala egyéb rendeleteinek hasonló mellékletében kiadott kivételről szóló igazolással, melyet az egészségügyi ellátást nyújtó, általános orvosi szakterületen végzett orvos állít ki, aki az ellátást nyújtó szolgáltatóval szolgáltatásnyújtási szerződéses jogviszonyban áll; gyermek esetén gyermekorvosi szakellátás területén végzett szerződéses gyermekorvos az illetékes. 
(5) Amennyiben más módja lehetetlen, a kivételről szóló 1. § 4. bekezdése szerinti bizonylat az 1. § 2. bek. h)–l) pontjai esetében helyettesíthető az érintett személy vagy törvényes képviselője arról szóló írásos becsületbeli nyilatkozatával is, hogy a kivétel alá eső személy a népesség azon csoportjába tartozik, amely kivételt kapott a mozgásszabadság Szlovák Köztársaság területén hatályos korlátozásának idejében kötelezővé tett negatív antigénes vagy RT-PCR-teszteredmény felmutatása alól, és amelyben egyidejűleg azt is feltünteti, hogy a becsületbeli nyilatkozatot felmutató személy tudatában áll a jogkövetkezményeknek, melyekkel a becsületbeli nyilatkozatában hamisan feltüntetett adatok járnak.

2. §
Alkalmazottak belépése munkahelyükre és a munkáltató egyéb térségeibe
(1) A törvény 48. §-a 4. bek. s), x) és z) pontja értelmében 2021. január 27-én 05:00 órától február 2-áig bezárólag az élet- és egészségvédelem érdekében minden munkáltatónak elrendelésre kerül, hogy megtiltsa a belépést a munkahelyeire és más térségeibe az alkalmazottainak, a 2. § 2. bek. szerinti alkalmazottak kivételével. 
(2) A 2. § 1. bek. szerinti tilalom nem vonatkozik: 
a) arra a személyre, aki negatív RT-PCR teszteredményt vagy 2021. január 18-át követően elvégzett, az Európai Unió területén hiteles COVID-19 megbetegedést kimutató antigénes negatív teszteredményt mutat fel,
b) arra a személyre, aki átesett a COVID-19 megbetegedésen és erről három hónapnál nem régebbi bizonylatot mutat fel, 
c) arra a személyre, aki bizonyítja, hogy a COVID-19 megbetegedést diagnosztizáltak nála a 2020. november 2-a és 2021. január 17-e közötti időszakban, 
d) arra a személyre, akit beoltottak a COVID-19 megbetegedés elleni vakcina második adagjával is és az oltás napjától számítva legalább 14 nap már eltelt, 
e) tizedik életévét be nem töltött gyermekre, 
f) arra a személyre, akinek egészségi állapota vagy egészségügyi ellenjavallata nem teszi lehetővé a COVID-19 megbetegedés tesztjének végrehajtását, 
g) arra a személyre, aki diagnosztizált középsúlyos vagy súlyos mentális fogyatékosággal él,
h) arra a személyre, aki súlyos autisztikus spektrumzavarral áll kezelés alatt, 
i) arra a személyre, aki súlyos, veleszületett vagy szerzett immunhiánnyal áll kezelés alatt,
j) az onkológiai betegségekben szenvedőkre kemoterápiát vagy szervátültetést követően, ha csökkent a fehérvérsejt-számuk (leukopénia), vagy másfajta, az immunrendszert befolyásoló kezelést (pl. biológia terápia) kapnak a gyógyszer, a radioterápia vagy más terápia pl. onkológus, hematológus vagy radiológus által nyújtott rendszeres alkalmazásának elmulasztását elkerülendő, 
k) arra a személyre, aki 2021. január 18-a és 2021. január 26-a között házi karanténban volt vagy karanténra kijelölt lakóobjektumban tartózkodott, vagy karanténintézkedés miatt ideiglenesen munkaképtelenné nyilvánította a háziorvosa vagy házi gyermekorvosa és nem kellett COVID-19 megbetegedéssel kapcsolatos tesztelésnek alávetnie magát. 
(3) Annak hitelesítése érdekében, hogy az adott alkalmazottra nem vonatkozik az 2. § 1. bek. szerinti tilalom, a munkáltatónak joga van a munkahelyére vagy a munkáltató más térségeibe belépő alkalmazottól megfelelő okiratot kérni, mellyel bizonyítani tudja az 2. § 2. bekezdésének valamelyik pontjában felsorolt tények egyikét; a munkáltatónak jogában áll ebbe az okiratba betekinteni. 
(4) Az 2. § 3. bekezdése szerinti okmány/okirat az 2. § 2. bek. b), c), f)–k) pontja szerinti esetekben helyettesíthető a kivételről szóló, e rendelet melléklete szerinti igazolással vagy a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala egyéb rendeleteinek hasonló mellékletében kiadott kivételről szóló igazolással, melyet az egészségügyi ellátást nyújtó, általános orvosi szakterületen végzett orvos állít ki, akivel az alkalmazott szolgáltatásnyújtási szerződéses jogviszonyban áll; gyermek esetén gyermekorvosi szakellátás területén végzett szerződéses gyermekorvos az illetékes. 
(5) Amennyiben más módja lehetetlen, a kivételről szóló 2. § 4. bekezdése szerinti bizonylat az 2. § 2. bek. f)–j) pontjai esetében helyettesíthető az érintett személy vagy törvényes képviselője arról szóló írásos becsületbeli nyilatkozatával is, hogy a kivétel alá eső személy a népesség azon csoportjába tartozik, amely kivételt kapott a mozgásszabadság Szlovák Köztársaság területén hatályos korlátozásának idejében kötelezővé tett negatív antigénes vagy RT-PCR-teszteredmény felmutatása alól, és amelyben egyidejűleg azt is feltünteti, hogy a becsületbeli nyilatkozatot felmutató személy tudatában áll a jogkövetkezményeknek, melyekkel a becsületbeli nyilatkozatában hamisan feltüntetett adatok járnak. 
(6) Abban az esetben, ha a munkáltató megtagadja a belépést az alkalmazottól a munkahelyére vagy a munkáltató más területeire a 2. § 1. bek. szerint, mivel az alkalmazott nem tudja igazolni, hogy teljesíti a 2. § 2. bek. foglalt kivételek valamelyikét, az ilyen belépési tilalom a belépés azon okból való megtagadásának minősül, hogy az alkalmazott nem felel meg a munkabiztonsági és munkaegészségügyi védelmi követelményeknek.3)

3. §
Közös, átmeneti és zárórendelkezések
(1) Az intézményüzemeltetők és munkáltatók kötelesek minden belépési helyen jól láthatóan kifüggeszteni a jelen rendelet szerinti hirdetményt a belépési tilalomról és a kivételekről.
(2) Intézménynek számít a jelen rendelet céljaira minden középület és magánépület és létesítmény, beleértve a közhatalmi szervek épületeit is, melyeket üzleti vagy nem üzleti célból működtetnek, kivéve a lakóházakat, lakásokat/társasházakat és más, lakhatás célját szolgáló létesítményeket. 

4. §
Hatályosság
Jelen rendelet 2021. január 27-én lép hatályba.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH,
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa

____________________
1) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának Vv. 13/2021. sz. rendelete, mellyel intézkedések kerülnek elrendelésre egészségügyi vészhelyzet idejére az intézmények és tömegrendezvények vonatkozásában.
2) A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának Vv. 13/2021. sz. rendelete, mellyel intézkedések kerülnek elrendelésre egészségügyi vészhelyzet idejére az egészségügyi szolgáltatások nyújtóinak és a szociális szolgáltatások nyújtóinak kötelességei vonatkozásában.
3) A Tt. 124/2006. sz., a biztonság és egészség munkavégzés közben védelméről szóló törvénye 5. §-a a későbbi módosítások értelmében.


A jelen hirdetmény melléklete a hirdetmény PDF-változatában tekinthető meg
Zo dňa 21.01.2021
14/2021 V. v. SR

VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:


§ 1
Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), s), x) a z) zákona sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok; tým nie sú dotknuté obmedzenia prevádzok podľa osobitného predpisu.1)
(2) Zákaz podľa § 1 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,
b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021,
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
e) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
f) osoby nad 65 rokov veku,
g) dieťa do desiatich rokov veku,
h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
m) osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,
n) vstup osoby do najbližšej maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta od miesta bydliska tejto osoby, a to v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
o) vstup osoby do lekárenského zariadenia za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti,
p) vstup osoby do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným,
q) vstup do zariadenia za účelom vykonania RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
r) vstup do zariadenia za účelom vykonania antigénového testu na ochorenie COVID-19,
s) vstup osoby na miesto, kde sa koná pohreb jej blízkej osoby, kde táto osoba má uzavrieť manželstvo alebo
kde sa koná krst jej blízkej osoby,
t) vstup do zariadenia za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, pokiaľ osobitný predpis2) neustanovuje inak,
u) vstup žiaka nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka základnej školy a žiaka základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo všetkých ročníkoch do základnej školy,
v) vstup dieťaťa a žiaka do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
w) vstup osoby do zariadenia v ktorom sídli poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, v prípade dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, s ktorým má táto osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, za účelom prevzatia potvrdenia o výnimke podľa prílohy,
x) vodičov nákladnej dopravy, vodičov autobusovej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla a iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej doprave vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, ak územie Slovenskej republiky opustia do 48 hodín od vstupu,
y) osobu dostavujúcu sa na orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní,
z) osobu dostavujúcu sa na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
(3) Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.
(4) Predloženie dokladu podľa § 1 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.
(5) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 1 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. h) až l) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom počas trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania v Slovenskej republike, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.

§ 2
Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa nariaďuje zakázať vstup zamestnancom, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 2, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa.
(2) Zákaz podľa § 2 ods. 1 sa nevzťahuje na:
a) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára,
b) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
c) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období od 2. novembra 2020 do 17. januára 2021,
d) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
e) dieťa do desiatich rokov veku,
f) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
g) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
h) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,
i) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
j) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,
k) osobu, ktorá bola počas dní 18. januára 2021 až 26. januára 2021 v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.
(3) Za účelom overenia, že sa na zamestnanca nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ oprávnený požadovať od zamestnanca vstupujúceho na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 2 ods. 2; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.
(4) Predloženie dokladu podľa § 2 ods. 3 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. b), c), f) až k) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke podľa obdobnej prílohy vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má zamestnanec uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.
(5) Ak to nie je inak možné, predloženie potvrdenia o výnimke podľa § 2 ods. 4 možno nahradiť v prípadoch podľa § 2 ods. 2 písm. f) až j) písomným čestným vyhlásením tejto osoby alebo jej zákonného zástupcu o tom, že osoba, ktorej sa výnimka týka patrí do skupiny populácie, na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti preukazovať sa negatívnym antigénovým alebo RT-PCR testom, v ktorom bude zároveň uvedené, že osoba predkladajúca čestné vyhlásenie si je vedomá právnych následkov, v prípade, že by sa jej čestné vyhlásenie ukázalo ako nepravdivé.
(6) V prípade, keď zamestnávateľ zakáže zamestnancovi vstup na pracovisko alebo do iných priestorov zamestnávateľa podľa § 2 ods. 1, pričom zamestnanec nevie preukázať, že spĺňa niektorú z výnimiek podľa § 2 ods. 2, je toto odopretie vstupu považované za odopretie vstupu z dôvodu, že zamestnanec nespĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.3)

§ 3
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu podľa tejto vyhlášky.
(2) Prevádzkami sa na účel tejto vyhlášky rozumejú všetky verejné aj súkromné budovy a objekty, vrátane budov orgánov verejnej moci, prevádzkované za komerčným aj nekomerčným účelom, okrem domov, bytov a iných priestorov slúžiacich na bývanie.

§ 4
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 27. januára 2021.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

____________________
1) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 13/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú  opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.
2) Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 43/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.
3) 3 § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Príloha k tejto vyhláške sa nachádza v PDF-verzii vyhlášky.