+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
+421 918 423 569   torvenytar@torvenytar.sk
Opatrenie o sumách základnej náhrady
Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (632/2008)
INFORMÁCIE O ZÁKONE
Dátum prijatia: 18.12.2008
Platnosť od: 30.12.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: -

PDF VERZIA
TLAČIŤ
HISTÓRIA
Žiadna história
Hatályos 2009. január 1-től

Tt. 632/2008

INTÉZKEDÉS A SZEMÉLYGÉPKOCSI HASZNÁLATA MIATT KIKÜLDETÉS SORÁN KELETKEZŐ KÖLTSÉGEK ALAPSZINTŰ TÉRÍTÉSÉRŐL


Kelt: 2008. december 18.


A Szlovák Köztársaság Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériuma a Tt. 283/2002. sz., az útiköltség-térítésről szóló törvénye 7. §-ának 2. bekezdése értelmében elrendeli:

1. §
Minden megtett 1 km után járó alapszintű térítés összege
a) egy nyomvonalú és háromkerekű jármű esetén 0,050 euró,
b) személygépkocsi esetén 0,183 euró.

2. §
Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép életbe.


Viera Tomanová s.k.
Časová verzia účinná od 1. januára 2009

632/2008 Z. z.

OPATRENIE O SUMÁCH ZÁKLADNEJ NÁHRADY ZA POUŽÍVANIE CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL PRI PRACOVNÝCH CESTÁCH


z 18. decembra 2008


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:


§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre
a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,050 eura,
b) osobné cestné motorové vozidlá je 0,183 eura.

§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Viera Tomanová v. r.